• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.JPG
  • 6c7e6650d5f331ad68e2.jpg
  • 51b11f6ab1c0499e10d1 - Copy.jpg
  • 092c6a53669082cedb81 - Copy.jpg
  • b42611f4be5e46001f4f.jpg

Completed project

Minako workshop

The name of construction: Minako workshop Perform: con...

Binh My preschool

    The name of construction: Binh My presch...

Saigon River Hotel

  The name of construction: Saigon River Hotel Add...

Processing project

Cải tạo Tổng kho Bia Sài Gòn

Tổng kho bia Sài Gòn Củ Chi quy mô 10000 m2, thay toàn bộ má...

Storehouse - Richy Company

Storehouse - Richy Company...

Statistical access