• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.JPG
  • 6c7e6650d5f331ad68e2.jpg
  • 51b11f6ab1c0499e10d1 - Copy.jpg
  • 092c6a53669082cedb81 - Copy.jpg
  • b42611f4be5e46001f4f.jpg

Tổng kho bia Sài Gòn Củ Chi quy mô 10000 m2, thay toàn bộ mái bằng tôn BlueScope LyshaghtCông trình sau khi hoàn thành

Completed project

Minako workshop

The name of construction: Minako workshop Perform: con...

Binh My preschool

    The name of construction: Binh My presch...

Saigon River Hotel

  The name of construction: Saigon River Hotel Add...

Processing project

Cải tạo Tổng kho Bia Sài Gòn

Tổng kho bia Sài Gòn Củ Chi quy mô 10000 m2, thay toàn bộ má...

Storehouse - Richy Company

Storehouse - Richy Company...

Statistical access